Werkwijze


Verschillende aandoeningen hebben verschillende behandelingen nodig.
Jacqueline heeft ervaring in diverse behandelmethodes:
Cognitieve gedragstherapie (CGT)
EMDR oftewel Eye Movement Desensitization and Reprocessing
Emotionally Focussed Therapy (EFT)
Mediatieve therapie
E-health