Mediatieve therapie


In situaties waarin de cliënt kwetsbaarder geworden is in zijn psychische problemen al dan niet in combinatie met lichamelijke gebreken of cognitieve stoornissen is het soms nodig anderen (mantelzorgers, hulpverleners) te betrekken in de behandeling.