Voor wie


In deze praktijk kunt u terecht met psychische problemen. Een aantal oorzaken op het gebied van psychische aandoeningen wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Het betreft de “officiële psychische aandoeningen” volgens een bepaalde kwalificatie (DSM-V). Uw huisarts dient u hiervoor te verwijzen.

De volgende psychische aandoeningen worden niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar: relatieproblematiek, arbeidsgerelateerde problemen (burn-out), aanpassingsproblemen, Ievensfaseproblemen, slaapproblemen. De behandeling van deze aandoeningen wordt onverzekerde zorg (OVZ) genoemd en dient u zelf te betalen. Soms is hier wel een gedeeltelijke vergoeding voor vanuit het aanvullend pakket. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekeraar.

Jacqueline heeft ervaring in het behandelen van deze psychische aandoeningen:
Depressie
Angsten
Arbeidsgerelateerde problematiek
Burn-out
Relatieproblemen
Eetproblemen
Rouwverwerking
Traumaverwerking
Onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK)
Seksuele problemen
Problemen rondom dementie (voor patiënt en partner): niet aangeboren hersenletsel

Een overzicht van de tarieven en vergoedingen treft u aan bij Tarieven en vergoedingen.