Verwijzers


Verwijzen

Als u een patiënt wil verwijzen, kunt u dat doen via zorgmail en via zorgdomein (nummer 500059529). Er wordt binnen twee werkdagen contact met de patiënt opgenomen.
Zorgverzekeraars vergoeden de behandeling alleen als het verwijsformulier is gestempeld en getekend door de verwijzer.
Voor vragen over een verwijzing of andere zaken kunt u gebruik maken van het contactformulier of bellen met 06-44293587.