Rouwverwerking


Iedereen maakt ingrijpende veranderingen mee: nieuw werk, een verhuizing, Het krijgen van een ziekte, het verlies van een dierbare of een echtscheiding bijvoorbeeld. U komt in een verwerkingsproces. Dit is heel natuurlijk. Hoe lang het proces van loslaten, verwerken en aanpassen duurt, is voor iedereen verschillend. Zit u vast in dit verwerkingsproces,maakt dan met mij een afspraak.