Niet aangeboren hersenletsel


Uw hoofd heeft een beschadiging opgelopen door een ongeluk, hersenbloeding ( CVA) of andere oorzaak. U bent al een poosje aan het herstellen maar merkt misschien dat ondanks al uw inspanningen uw functioneren anders is dan u gewend bent. Hoe gaat u met die veranderingen in het functioneren om. Of hoe gaat u als partner of naaste met die veranderingen om. We zoeken in therapie naar een goede balans in wat zeker nog wel kan en wat niet meer kan.