Niet aangeboren hersenletsel


Jacqueline werkt als psycholoog veel met oudere mensen met cognitieve problemen en hun partners.