Vergoedingen en kosten


Tarieven en vergoedingen

Uw bezoek aan Vermeeren Psychologie kan financiële gevolgen voor u hebben. Van de kosten van geestelijke gezondheidszorg die onder de basisverzekering vallen, betaalt u een deel zelf. Dit is het verplicht eigen risico. Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Daarnaast vergoedt uw zorgverzekeraar niet altijd alle kosten. Dit is afhankelijk van uw polis. Als u vragen heeft over de vergoeding van uw behandeling of over uw eigen risico, neemt u dan rechtstreeks contact op met uw zorgverzekeraar.

Verder wijzen wij u erop dat uw zorg alleen vergoed wordt als u een geldige verwijzing heeft (bijv van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist). U bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende zorgzwaartepakketten en de maximumtarieven van de pakketten per 1 januari 2021. Vermeeren Psychologie heeft een contract met de volgende zorgverzekeraars: Achmea (waaronder De Friesland, FBTO, Interpolis, ProLife, Ziezo, Zilveren Kruis, Aon), VGZ (waaronder Bewuzt, IZA, IZZ VGZ, Unive, Zekur, VGZ, UMC, United ConsumersBesured, National Academic, Promovendum), CZ (waaronder CZ, CZ direct, Just, Nationale Nederlanden, OHRA), DSW (waaronder DSW, inTwente, Stad Holland). Zorg en Zekerheid (AZVZ, Zorg en Zekerheid), ONVZ (waaronder ONVZ, PNOzorg, VvAA, a.s.r. (waaronder De Amersfoortse, Ditzo), ENO (Salland, Zorgdirect). De kosten van deze pakketten worden volledig vergoed.

Zoals hierboven vermeld: houdt u er wel rekening mee dat uw eigen risico (€385) eerst aangesproken wordt. Indien er geen contact met uw verzekeraar  (Menzis, Anderzorg, Hema, PMA) is, worden de kosten aan uzelf gefactureerd. U krijgt meestal (een deel van de kosten) vergoed van uw zorgverzekeraar.

Zorgzwaartepakket Maximumtarief
Kort €522,13
Middel €885,01
Intensief €1434,96
Chronisch €1380,49
Onvolledig behandeltraject €228,04

Zorgzwaartepakket kort, middel, intensief en chronisch

Deze pakketten bestaan uit:

  1. intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier
  2. uitvoering van het met de cliënt overeengekomen behandelplan op basis van de multidisciplinaire richtlijnen
  3. inhoudelijk email en/of telefonisch contact
  4. afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts ( na schriftelijke toestemming).
  5. eventueel telefonisch overleg met een verwijzer

Onvolledig behandeltraject

Het “Onvolledig behandeltraject” geldt voor cliënten bij wie sprake is van een onterechte verwijzing (er blijkt bij intake geen sprake van een zgn. DSM-IV classificatie). Ook kan de prestatie ‘Onvolledig behandeltraject’ in rekening worden gebracht wanneer u in een vroeg stadium (na maximaal 120 minuten) besluit de behandeling te stoppen of wanneer blijkt dat het u een intensievere behandeling nodig heeft dan in de basis GGZ.

Hoeveel tijd wordt voor wat in rekening gebracht?

Behandel component Contacttijd Indirecte tijd
intake; dossier openen 45-60   minuten 30-45   minuten
consult kort 30        minuten 15        minuten
consult normaal 45        minuten 15        minuten
consult lang 60        minuten 15        minuten
dubbel consult 90        minuten 15        minuten
e-mail consult 15        minuten
telefonisch consult 15        minuten 10        minuten
OVP 45       minuten 15       minuten

OVP niet-basispakketzorg Consult

Het OVP niet-basispakketzorg Consult staat voor zorg die niet vanuit de GBGGZ wordt vergoed. Bij sommige zorgverzekeraars is er nog wel een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit het aanvullende pakket. In deze categorie kunt u denken aan relatieproblematiek, arbeidsgerelateerde problemen (burn out), aanpassingsproblemen, levensfaseproblemen, slaapproblemen. Per 1 januari 2021 is het tarief per consult €114,41

U ontvangt voor deze gesprekken zelf een factuur en kunt deze factuur bij uw zorgverzekeraar indienen voor een eventuele vergoeding. Ga dit van te voren na bij uw zorgverzekeraar.

Voor arbeidsgerelateerde aandoeningen kunt u vaak een beroep doen op uw werkgever voor een bijdrage in de kosten. U kunt van te voren een offerte opvragen.

Verhindering (No show)

Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan 24 uur van te voren telefonisch aan de secretaresse doorgeven. In het geval er geen afmelding is ontvangen worden €55,= in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door een zorgverzekeraar vergoed.