Vergoedingen en kosten


De zorg in de basis GGZ wordt vergoed vanuit de basis verzekering. Om voor vergoeding in aanmerking te komen, wijzen wij u erop dat uw zorg alleen vergoed wordt als u een geldige verwijzing heeft (bijv van uw huisarts, bedrijfsarts of specialist). U bent hier zelf verantwoordelijk voor. In de verwijsbrief dient te staan dat er een vermoeden is van een DSM-stoornis en de verwijsdatum dient voor de eerste afspraak te hebben plaatsgevonden.

Over de kosten van geestelijke gezondheidszorg, die onder de basisverzekering vallen, betaalt u per kalender jaar eerst het openstaande verplichte eigen risico (2024 €385,00). Dit geldt voor iedereen van 18 jaar en ouder. Daarnaast vergoedt uw zorgverzekeraar niet altijd alle kosten. Dit is afhankelijk van uw polis en zorgvraag. Als u vragen heeft over de vergoeding van uw behandeling of over uw eigen risico, neemt u dan rechtstreeks contact op met uw zorgverzekeraar.


Vermeeren Psychologie heeft in 2024 een contract met de volgende zorgverzekeraars:

 • Zilveren Kruis (waaronder Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Interpolis, FBTO Zorgverzekeringen, De Friesland Zorgverzekeraar, ZieZo, ProLife Zorgverzekeringen)
 • VGZ (waaronder Unive, ZEKUR, ZEKUR natura, VGZ, IZZ, VGZBewust, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC)
 • CZ (waaronder CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, Just, CZ Direct en de PZP (Politie Zorg Polis))
 • DSW (waaronder DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, inTwente Zorgverzekeraar)
 • Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, AZVZ)
 • ONVZ (waaronder ONVZ, VvAA, ONVZ Expats)
 • a.s.r. (waaronder a.s.r. zorg, Ik kies zelf)
 • Salland (Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect)
 • Caresq (Aevitae)

Indien er geen contract met uw verzekeraar (Menzis, Anderzorg, Hema, PMA) is, worden de kosten aan uzelf gefactureerd. U krijgt meestal (een deel van) de kosten vergoed van uw zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van uw polis. Als u vragen heeft over de vergoeding van uw behandeling of over uw eigen risico, neemt u dan rechtstreeks contact op met uw zorgverzekeraar.

Er wordt per consult gefactureerd. Consulten kunnen zijn:

 • Consult diagnostiek (afhankelijk van de duur 5-120 minuten)
  Voor het onderzoeken welke problematiek er speelt, denk hierbij aan de intake en eventuele vervolgdiagnostiek.
  • NZa tarief Diagnostiek 45 minuten €159,70
  • NZa tarief Diagnostiek 60 minuten €183,44
 • Consult behandeling (afhankelijk van de duur 5-120 minuten)
  De behandelingen, hieronder kan ook e-health vallen.
  • NZa tarief Behandeling 45 minuten €135,89
  • NZa tarief Behandeling 60 minuten €161,46

Ook kan er intercollegiaal overleg, reistijd of inzet van een tolk gefactureerd worden. Indien dit het geval is, zal ik u hierover informeren.

Niet-basispakket consult
Het niet-basispakket consult staat voor zorg die niet vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Bij sommige zorgverzekeraars is er nog wel een (gedeeltelijke) vergoeding vanuit het aanvullende pakket. In deze categorie kunt u denken aan relatieproblematiek, arbeidsgerelateerde problemen (burn out), aanpassingsproblemen, levensfaseproblemen, slaapproblemen. Per 1 januari 2022 is het tarief per consult €132,24.

U ontvangt voor deze gesprekken zelf een factuur en kunt deze factuur bij uw zorgverzekeraar indienen voor een eventuele vergoeding. Ga dit van te voren na bij uw zorgverzekeraar.

Voor arbeidsgerelateerde aandoeningen kunt u vaak een beroep doen op uw werkgever voor een bijdrage in de kosten. U kunt van te voren een offerte opvragen.

Verhindering (No show)
Wanneer u verhinderd bent, wilt u dit dan 24 uur van te voren telefonisch aan de secretaresse doorgeven. In het geval er geen afmelding is ontvangen worden €55,= in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door een zorgverzekeraar vergoed.