Klachtenregeling


Het kan altijd voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling. Het is dan belangrijk om dit tijdig aan te geven bij mij. Samen kunnen we dan kijken waar het voor jou misloopt en of bijsturing van de behandeling mogelijk is.

Mochten we er samen niet uit kunnen komen dan kun je je richten tot de externe klachtenfunctionaris of de geschillencommissie van het Nederlands Instituut van Psychologen. Het NIP werkt samen met Klacht&Company, dit is een samenwerkingsverband van ervaren klachtenfunctionarissen in de sector zorg en welzijn.

Voor een klacht kunt u een email sturen naar Klacht&Company via nip@klachtencompany.nl. Of u kunt een klacht digitaal indienen met het klachtenformulier.

Voor meer informatie over de klachtenregeling van mijn praktijk, zie het Klachten en geschillenreglement WKKGZ.