Klachtenregeling


Het kan altijd voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling. Het is dan belangrijk om dit tijdig aan te geven bij mij. Samen kunnen we dan kijken waar het voor jou misloopt en of bijsturing van de behandeling mogelijk is.

Mochten we er samen niet uit kunnen komen dan kun je je richten tot de externe klachtenfunctionaris van het NIP:  Nederlands Instituut voor Psychologen (telefoonnummer 020-4106222) waar ik lid van ben.

Digitaal uw klacht melden kan ook via: www.p3nl.nl/klachtenregeling/clienten