Klachtenregeling


Het kan altijd voorkomen dat je niet tevreden bent over de behandeling. Het is dan belangrijk om dit tijdig aan te geven bij mij. Samen kunnen we dan kijken waar het voor jou misloopt en of bijsturing van de behandeling mogelijk is.

Mochten we er samen niet uit kunnen komen dan kun je je richten tot het NIP:  Nederlands Instituut voor psychologen (telefoonnummer 020-4106222) waar ik lid van ben: www.psynip.nl.

Begin 2017 zal ik mij ook aansluiten bij de op te richten geschillencommissie van het NIP.