Coaching


Sinds enige tijd werk ik samen met coach Harry Barendse. Harry en ik waren tot enige jaren geleden collega’s. Na zijn pensionering begon het vak toch weer te kriebelen. Harry wil begeleiding bieden aan mensen die wel psychologische zorg nodig hebben, maar geen verwijzing van hun huisarts hebben of niet in de zorgtypering vallen van de Basis GGZ.

Harry is vanaf 1991 als psycholoog werkzaam geweest in het algemeen ziekenhuis, verpleeghuis, eerstelijns psychologie en de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. In 2018 ging hij met pensioen. Recent is hij voor een klein aantal uren als coach beschikbaar.

Coaching bij Harry iets voor jou? Coaching is geschikt voor veel problemen waarvan de behandeling niet noodzakelijk in de generalistische basis-ggz of specialistische ggz hoeft plaats te vinden. Een deel van de in aanmerking komende problematiek wordt in de reguliere geestelijke gezondheidszorg niet gedekt door de zorgverzekeraars zoals matige persoonlijkheidsproblematiek, partner-relatieproblematiek, burn-out en aanpassingsstoornissen. De geboden zorg is niet ingebed in de formele geestelijke gezondheidszorg waardoor het contact veilig is voor onder andere personen die werkzaam zijn in de GGZ.

Afhankelijk van de hulpvraag en problematiek combineert hij cognitief-gedragstherapeutische technieken, EMDR, een existentiële benadering en methodieken uit de kortdurende psychodynamische psychotherapie. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de specifieke behoeften van de cliënt is de aanpak persoonlijkheidsgericht.

Coaching heeft als voordeel dat geen formeel dossier hoeft te worden aangelegd, een DSM-5 classificatie niet nodig is, contacten met andere zorgverleners alleen plaats vinden op verzoek van en in samenspraak met de cliënt, geen verwijzing nodig is van de huisarts of specialist en de zorgverzekeraar geen bemoeienis heeft met de diagnose, de behandelkeuze en de behandelduur.

Gesprekscontacten kunnen plaatsvinden op locatie of online.

Tarieven op locatie en online:

Wat:Tijd:Prijs:
Individueel consult 45 minuten € 95,-
Individueel consult 90 minuten € 150,-
Partner-relatie consult 90 minuten € 163,50 (inclusief 9% BTW)

Na iedere zitting wordt een factuur verzonden.

Aanvullende informatie
Het streven is om de gezondheid van de cliënt te beschermen, in stand te houden of te herstellen. De gesprekken worden geleid door vaststelling van de oorzaak van de ondervonden moeilijkheden (diagnostiek), het mobiliseren van de kracht van de cliënt om te komen tot gedragsverandering en het ondersteunen van het veranderingsproces met therapeutische technieken

Ingeschreven onder nummer 17220425 bij de Kamer van Koophandel.
GZ-Psycholoog BIG inschrijfnummer 29049834225